سرور مرکزی

برای اتصال و ارتباط تجهیزات با یکدیگر، نیازی به استفاده از wifi یا اینترنت نیست. بنابراین خانه شما بدون نیاز به هیچ امکانات دیگری هوشمند می شود. تمامی اجزا و امکانات سیستم در محدوده خانه شما با یکدیگر ارتباط دارند؛ با این حال با استفاده از اینترنت شما می توانید این محدوده را به کل جهان گسترش دهید و از هرجایی با خانه خود در تماس باشید و شرایط آن را تحت کنترل داشته باشید.

برای ارتباط با ما کلیک کنید.

اخرین نوشته ها

5 راه برای هوشمند کردن هتل
ظهور اینترنت اشیا و ادغام با خانه هوشمند