سناریو شام

توضیحاتی در زمینه ی سناریو شام

با فرا رسیدن زمان شام، با فعال کردن “سناریو شام”، مهمانان به سمت میز هدایت خواهند‌شد، موسیقی دلخواهی که انتخاب کرده‌اید از سیستم‌صوتی پخش خواهد شد، چراغ های مشرف به میز شام روشن شده و چراغ های اضافی خاموش خواهند شد، سیستم سرمایش/گرمایش دما را مطلوب کرده و فضایی دلنشین و آرام برای صرف شام در کنار عزیزانتان مهیا خواهد شد.

برای ارتباط با ما کلیک کنید.

اخرین نوشته ها

خانه هوشمند
مزایای خانه هوشمند

مزایای خانه هوشمند

مزایای خانه هوشمند امروزه همه جا صحبت از خانه هوشمند است. خ…
سیستم هوشمند سرمایش و گرمایش

در صورت هرگونه سوال و انتقاد یا پیشنهاد با تماس بگیرید.